Théta energie pro vaši podporu

Chcete načerpat energii? Uvolnit se od napětí a stresu?

Potřebujete cítit, že jste v důvěře a lásce? Že vše, co se děje, je v pořádku?

Vnímáte, že potřebujete více lehkosti při procházení změnami a posílit pocit bezpečí?

Prostřednictvím univerzální vesmírné energie théta vám pošlu podporu v podobě bezpodmínečné lásky, která je tu pro nás pro všechny v neomezeném množství. 

Chci vás podpořit, protože naše životy jsou občas vzhůru nohama a každý jsme někdy v situaci, že potřebujeme posílení zvenku. Neustálé změny nás učí nahlížet na věci novými způsoby, odchází to staré, nepotřebné, ale často nám tyto změny způsobují stažení, stres, nejistotu, chaos, zmatek... 

Co získáte?

 • Napojení a vnitřní klid
  Pomocí zprostředkované energie bezpodmínečné lásky se vaše tělo i mysl uvolní. Láska je energie, která otevírá a léčí a není zde prostor pro napětí a stres.
 • Pravidelnou dávku podpory
  Každý týden vám skrze zdroj pošlu potřebnou energii lásky. Pomůže vám projít změnami s větším klidem a pocitem bezpečí.
 • Posílení imunity
  Kde je láska a důvěra, není prostor pro stres a strach. Kde není stres a strach, není tělo ohrožené a oslabené. Energie lásky zvyšuje vibrace, léčí, otevírá, spojuje a díky tomu všemu posiluje imunitu.

Vím, že se každý občas ocitne v náročné situace a chci vás podpořit alespoň takto virtuálně... Zvýšit  naše vibrace a zaplavit tělo láskou, posílit imunitu i pocit bezpečí. 

A co že je ta théta energie?

Je to univerzální vesmírná energie, která je tu pro všechny. Umí léčit, uzdravovat, rozpouštět strachy a nefungující přesvědčení, harmonizovat tělo i duši. Je to energie lásky (ze sedmé roviny bytí), která je naprosto bezpečná.

A láska je energie, která otevírá, spojuje, propojuje, léčí. Je jí tu pro nás tolik, kolik potřebujeme. Jen se jí otevřít a přijmout ji. 

Pro ty z vás, kteří cítí, že potřebují tuto podporu, ji budu posílat každý týden. Nejde o mou energii, já budu prostředníkem mezi vámi a zdrojem energie. 

Jak to bude na dálku probíhat?

 • Svým souhlasem mi dáte najevo, že o tuto podporu máte zájem. Díky tomu budu vědět, kam energii směřovat.
 • Každý týden v pondělí v 8. hodin ráno se na tento zdroj energie napojím a pošlu vám skrze něj bezpodmínečnou lásku. Posílání energie bude trvat tak dlouho, jak dlouho budu cítit, že ji potřebujete. Předpokládám tak 15 až 20 minut.  
 • Vy nemusíte dělat nic. Jen se zklidnit, zpomalit, uvolněně se posadit a vnímat svoje tělo. Můžete cítit jemné brnění, vnímat různé obrazy nebo vizualizace, můžete cítit teplo či světlo, které zaplavuje vaše tělo. Ale také nemusíte cítit vůbec nic. Vše je v pořádku.
 • Pokud máte děti a je pro vás nesnadné se v daný okamžik zastavit, jen zklidněte mysl a s vděčností si uvědomte, co se děje. Energie bude působit i tak. Hlavně se nestresujte, že si nemůžete v klidu sednout. Vezměte děti, obejměte je a třeba si s nimi zatančete. 
 • Můžete vnímat i různé pocity a emoce, i to je v pořádku. Přijměte, co přichází, nijak to nehodnoťte a jen buďte v důvěře. Vše se děje tak, jak má.