Théta energie pro vaši podporu

Chcete načerpat energii? Uvolnit se od napětí a stresu?

Potřebujete cítit, že jste v důvěře a lásce? Že vše, co se děje, je v pořádku?

Vnímáte, že potřebujete více lehkosti při procházení změnami a posílit pocit bezpečí?

Prostřednictvím univerzální vesmírné energie théta vám pošlu podporu v podobě bezpodmínečné lásky, která je tu pro nás pro všechny v neomezeném množství. 

Chci vás podpořit, protože naše životy jsou občas vzhůru nohama a každý jsme někdy v situaci, že potřebujeme posílení zvenku. Neustálé změny nás učí nahlížet na věci novými způsoby, odchází to staré, nepotřebné, ale často nám tyto změny způsobují stažení, stres, nejistotu, chaos, zmatek.

Co získáte?

 • Napojení a vnitřní klid
  Pomocí zprostředkované energie bezpodmínečné lásky se vaše tělo i mysl uvolní. Láska je energie, která otevírá a léčí a není zde prostor pro napětí a stres.
 • Pravidelnou dávku podpory
  Každý týden vám skrze zdroj pošlu potřebnou energii lásky. Pomůže vám projít změnami s větším klidem a pocitem bezpečí.
 • Posílení imunity
  Kde je láska a důvěra, není prostor pro stres a strach. Kde není stres a strach, není tělo ohrožené a oslabené. Energie lásky zvyšuje vibrace, léčí, otevírá, spojuje a díky tomu všemu posiluje imunitu.

Vím, že se každý občas ocitne v náročné situace a chci vás podpořit alespoň takto virtuálně... Zvýšit vaše vibrace a zaplavit tělo láskou, posílit imunitu i pocit bezpečí. 

A co že je ta théta energie?

Je to zdroj univerzální energie, která je tu pro všechny. Umí léčit, uzdravovat, rozpouštět strachy a nefungující přesvědčení, harmonizovat tělo i duši. Je to energie lásky (ze sedmé roviny bytí), která je naprosto bezpečná.

Láska je energie, která otevírá, spojuje, propojuje, léčí. Je jí tu pro nás tolik, kolik potřebujeme. Jen se jí otevřít a přijmout ji. 

Pro ty z vás, kteří cítí, že potřebují tuto podporu, ji budu posílat každý týden. Nejde o mou energii, já budu prostředníkem mezi vámi a zdrojem energie. 

Jak to bude na dálku probíhat?

 • Svým souhlasem mi dáte najevo, že o tuto podporu máte zájem. Díky tomu budu vědět, kam energii směřovat.
 • Každý týden v pondělí v 8. hodin ráno se na tento zdroj energie napojím a pošlu vám skrze něj bezpodmínečnou lásku. Posílání energie bude trvat tak dlouho, jak dlouho budu cítit, že je potřeba.   
 • Vy nemusíte dělat nic. Jen se zklidnit, zpomalit a vnímat svoje tělo. Můžete se úplně zastavit, nebo fungovat normálně jako jindy, jen s tím vědomím, že se děje něco pro vaši podporu. Můžete cítit jemné brnění, vnímat různé obrazy nebo vizualizace, můžete cítit teplo či světlo, které zaplavuje vaše tělo. Ale také nemusíte cítit vůbec nic. Vše je v pořádku.
 • Pokud máte děti a je pro vás nesnadné se v daný zpomalit, jen zklidněte mysl a s vděčností si uvědomte, co se děje. Energie bude působit i tak. Hlavně se nestresujte, že nemůžete být víc v klidu. Vezměte děti, obejměte je a třeba si s nimi zatančete. 
 • Můžete vnímat i různé pocity a emoce, i to je v pořádku. Přijměte, co přichází, nijak to nehodnoťte a jen buďte v důvěře. Vše se děje tak, jak má.